top of page

“Av 3 indieutgivelser var én nødvendig, én med overlegg og én etter et annet forlags helomvending.”

DR.ING. LEIF-RUNAR FORSTH, FORFATTER AV BØKENE PRAKTISK NYTENKNING – SYSTEMATISK OG KREATIV PROBLEMLØSNING, KREATIV UNDERVISNING OG NATURLIG LEDERSKAP.

 

Min bok «Praktisk nytenkning – Systematisk og kreativ problemløsning» var en pionerbok innen kreativitet i Norge. Den kom først ut på Universitetsforlaget. I løpet av noen år var opplaget på 2000 utsolgt. Universitetsforlaget ønsket ikke å trykke opp boka på nytt, og jeg fikk dermed rettighetene tilbake til meg.

Jeg trengte boka i min kurs- og forelesningsvirksomhet. Jeg laget derfor Aquarius forlag AS sammen med Bodil Nordvik for å utgi boka på nytt. På denne måten var min første indieutgivelse på grunn av nødvendighet. Selvutgivelsen ble en suksess, og boka er kommet i mange opplag.

Kreativ undervisning og markedsføring

Den neste utgivelsen på eget forlag var boka «Kreativ undervisning». Denne var resultatet av et treårig prosjekt for å øke kreativiteten til alle lærere og elever ved en barneskole. Elevene ble langt mer kreative i alle fag, også matematikk og norsk.

Denne gang valgte vi bevisst å utgi boka på eget forlag. Det var to årsaker. Vi ønsket å spre disse kunnskapene mest mulig. Og vi ønsket å markedsføre oss selv og det vi kunne tilby. Den andre indieutgivelsen var dermed et overlagt og bevisst valg.

Helomvending fra forlaget

Min foreløpige siste bok er «Naturlig lederskap». Jeg har lang erfaring som leder i arbeidslivet og frivillige organisasjoner. Dette ga meg en interesse for ledelse som fag og førte til at jeg tok en mastergrad i filosofi med temaet «Hva er lederskap? Hva er godt lederskap?»

Boka skulle egentlig utgis på et vanlig forlag. Men da den var ferdig, hadde nye folk kommet til og forlaget ville likevel ikke utgi boka. Vi ønsket sterkt å spre budskapet (de fleste forfattere er nærmest misjonærer for sitt budskap). Så i stedet for å finne en annen utgiver, valgte vi å gi den ut på eget forlag. Vi kom fram til at ved selv å kontrollere utgivelsen, kunne vi markedsføre denne bedre og mer omfattende.

Anbefaler jeg å utgi på eget forlag eller ikke?

Både ja og nei! Gir du ut på et vanlig forlag, får du mye hjelp. De bidrar med bearbeiding av manus, forlagsmessig, faglig og språklig. De tar også utgiftene med trykking og markedsføring. Og de gir boka sitt kvalitetsstempel. MEN: Du har langt bedre kontroll med markedsføring av boka og kan mange ganger markedsføre den mer og bedre på eget forlag enn et større forlag gjør (de fleste bøker blir lite markedsført av forlagene, hvis du ikke er en bestselgerforfatter). Hvis boka først selger mye, tjener du langt bedre ved egenutgivelse.

Kvalitetsbearbeiding

Gir du ut på eget forlag, må du selv sørge for den kvalitetsbearbeidingen et forlag ofte tilbyr. Du må også gjøre det praktiske arbeidet med utgivelsen som forlaget ellers gjør. Heldigvis er det i ferd med å komme mange som tilbyr den hjelpen et forlag gir. Blant andre; AIT Grafisk og Bokfabrikken.no, der man kan finne gode tips og råd. Jeg opplevde AIT Grafisk som et svært godt og kunnskapsrikt trykkeri.Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page