top of page
KALKULATOR

Fra Wordtekst til antall boksider

Vi har utviklet en kalkulator slik at du skal kunne finne ut ca. hvor mange sider boka di blir på, med utgangspunkt i teksten du har skrevet i Word.

 

Antall sider kommer an på flere faktorer som avstand mellom linjene, størrelse på valgt tekst, størrelse på boka, om du ønsker å ha med bilder eller illustrasjoner osv., så det kan derfor variere. Under tar vi utgangspunkt i gjennomsnittlige valg. Har du spørsmål? Trykk på de grønne informasjons-knappene, eller ring oss på 22 21 22 21.

Bokside-kalkulator

FORMAT (Størrelse på ønsket bokside)
ANTALL TEGN (med mellomrom)
ANTALL BILDER/ILLUSTRASJONER

0 sider

bottom of page