top of page

“Det har vært svært givende og morsomt å lage lærebøker selv, selv om det har vært mye arbeid.”

ANNE KARI ASCHIM, LÆREBOKFORFATTER FOR BARN OG LÆRERE 1.-4. TRINN, OG EIER AV LESEMESTER FORLAG.


ANNE KARI ASCHIM

Foranledningen til å starte eget forlag var at jeg tidligere hadde vært med på å gi ut 10 lærebøker som en del av Damms Leseunivers. 1.-trinnsbøkene jeg lagde gis fremdeles ut på Cappelen Damm. Jeg ønsket imidlertid å bygge videre på disse, slik at det til sammen skulle bli et helt leseverk for småskoletrinnet. Derfor startet jeg mitt eget forlag.


Gode råd

Da jeg skulle starte for meg selv, fikk jeg god hjelp fra kontakter jeg allerede hadde i Cappelen Damm. Jeg fikk også mange gode råd av Oddbjørn By i Bokarbeid.no. Han skaffet meg ombrekker og han anbefalte AIT Grafisk som trykkeri. Hans firma utarbeidet bokomslagene for meg, og jeg fikk også råd om hvordan jeg skulle skaffe meg ISBN-nummer. Bokarbeid.no lagde strekkodene, og satt opp kolofonsidene.

Da jeg trengte ny ombrekker, strevde jeg en stund med å finne en ny som jeg var fornøyd med. Jeg endte opp med at trykkeriet mitt, AIT Grafisk, gjorde ombrekkingen. Trykkeriet hjalp meg etterhvert med flere ting, og jeg ble svært fornøyd.

Eget forlag – Selvstendig arbeid

I 2014 ga jeg ut min første lærebok på eget forlag – Lesemester Forlag. Det har vært svært givende og morsomt å lage lærebøker selv, men det har vært mye arbeid, og mye prøving og feiling. Jeg måtte finne stoffet, skrive det, sette opp sider til ombrekking, samarbeide med illustratør, Scanpix, lærere og mye, mye mer.

Fordelen med å gi ut bøker på eget forlag er at du styrer hele prosessen selv. Du unngår mange diskusjoner om hvordan bøkene skal se, ut, hva de skal inneholde, format og skrifttype osv. Et slikt selvstendig arbeid krever imidlertid at du er systematisk, nøyaktig og tålmodig. Du må også ha en viss kompetanse og kunnskap innenfor språk og databehandling. Og for meg, som skriver bøker til barn, kreves det selvfølgelig også at jeg har kjennskap til barn og barns læring og interesser i den aktuelle aldersgruppen.

Markedsføring og erfaringer

Jeg kunne nok gjort mye mer i forhold til markedsføring, men jeg har klart å opparbeide meg mange kontakter innen skoleverket, som anbefaler bøkene mine videre. Dette har gitt meg en del faste kunder, så jeg er ganske fornøyd med salgsprosessen. Jeg har selv stått for salg og distribusjon av bøkene mine, noe som også har krevd både tid og arbeid. Men hadde jeg hatt behov for det, kunne jeg selvfølgelig funnet hjelp til dette.

For meg har hele prosessen vært utrolig lærerik, og nå som bøkene er ferdige savner jeg mye av engasjementet og kreativiteten i arbeidet. Det å utgi selv ga meg mye energi, selv om det var krevende.

Miljøvennlig trykkeri

Har du tenkt å skrive lærebøker (eller andre bøker), vil jeg absolutt anbefale å ta kontakt med AIT Grafisk. Min opplevelse med dem har vært utelukkende positiv, jeg har fått gode råd, og god hjelp. Hvis jeg skulle ha startet opp på nytt i dag, tror jeg de kunne hjulpet meg med det meste fra starten av. Det er utrolig hva de kan hjelpe til med, og de leverer raskt. Dessuten vil du da støtte et norsk, miljøvennlig trykkeri. Det har vært viktig for meg.

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page