top of page
OM OSS

Våre bærekraftige og grønne valg

Vi i AIT Grafisk fokuserer på miljøet i alt vi foretar oss, vi tar miljøet på alvor. Vi oppfyller strenge miljø- og HMS-krav, og har så bærekraftig og miljøvennlig produksjon som mulig. 

 

Papiret i våre bøker er Svanemerket, klimakompensert, og også med i returordningen Grønt Punkt Norge. Vi er også Norges eneste FSC®-sertifiserte digitale boktrykkeri. Når du trykker boka di hos oss, har du rett til å merke den med både Svane- og FSC®-merket. Nedenfor kan du lese mer om våre grønne valg, sertifiseringer og samarbeidspartnere.

FSC®-merket

FSC® er en internasjonal, ideell organisasjon der skogbruk blir sertifisert. De jobber med hva som er en ansvarlig forvaltet skog, både miljømessig og sosialt, for alt fra urfolk til truede dyrearter. Å bruke FSC®-logoen indikerer at produktet kommer fra ansvarlige kilder, at det er miljøvennlig, bærekraftig, samfunnsnyttig og økonomisk levedyktig.  

Svanemerket

Svanemerket er det offisielle nordiske miljømerket. For å kunne få bruke svanemerket må produktet være så miljøtilpasset som mulig. Svanemerket stiller strenge krav til energieffektivitet, til materialer og kjemikalier som brukes. Svanemerket-logoen viser at varen eller tjenesten er blant de mest miljøtilpassede markedet kan by på.

FSC-merket
Svanemerket

Grønt Punkt®

Grønt Punkt® et internasjonalt varemerke. Merket er et bevis på at bedriften tar ansvar og betaler for at restavfallet deres blir forsvarlig samlet inn og gjenvunnet. Som medlem i Grønt Punkt Norge tar bedriften ansvar for alle emballasjetyper gjennom retursystemer godkjent av Miljødirektoratet.

GrøntPunkt

Klima-kompensert Papir

Vi har valgt å klimakompensere en rekke papirkvaliteter levert av Antalis for det CO2-utslippet som vi forårsaker gjennom bokproduksjon og transport, gjennom stiftelsen Plan Vivo. Den tilsvarende mengden CO2 som vi forbruker, bindes opp igjen i trær som plantes i bærekraftige skogbruk blant små familiejordbrukere i utviklingsland.

Klimakompensert papir

Små opplag

For å unngå at våre kunder må trykke opp flere bøker enn de faktisk trenger, tilbyr vi små printopplag, helt ned i 10 bøker. Med små opplag kan man i stedet printe opp flere bøker etterhvert som man trenger dem. På den måten unngår man overforbruk av papir, at bøker ikke tar opp for mye plass på lager, og at usolgte bøker må kastes. I tillegg til den grønne tanken rundt små printopplag, sparer kunder selvfølgelig også penger på å ikke måtte printe opp flere bøker enn de trenger.

Små opplag

Bokstørrelser

Visste du at størrelsen på sidene i boka di kan ha noe å si på hvor bærekraftig den er? Grunnen er papir­avskjæret. Avskjær er avfall, og dermed en tapt resurs. Våre standard bokstørrelser; 13x21cm, A5, 17x24cm og A4 er optimalisert i forhold til papirstørrelsen vi trykker på. Men ønsker du en størrelse på boka di som ikke er standardisert, trykker vi selvfølgelig også denne for deg. Snakk med oss i begynnelsen av prosjektet ditt for å finne den optimale størrelsen, det vil si flest mulig sider opp på hvert ark, og minst mulig papiravskjær. Dette sikrer også den laveste prisen for deg.

Bærekraftige Bokstørrelser

AIT Grafisk og ILO-kjernekonvensjoner

AIT Grafisk AS bestreber å følge de etablerte menneskerettighetskonvensjonene som setter minimumsstandarder for arbeidslivet. Kjernekonvensjoner kan deles inn i fire hovedkategorier: Forbud mot barnearbeid, organisasjonsfrihet, forbud mot diskriminering og forbud mot tvangsarbeid.

 

Forbud mot barnearbeid

Hos AIT Grafisk skal minstealderen for adgang til sysselsetting eller arbeid ikke være lavere enn den alderen da skoleplikten opphører (normalt ikke lavere enn seksten år).

 

Organisasjonsfrihet

Hos AIT Grafisk står både arbeidstakere og arbeidsgiver fritt til å organisere seg for å fremme og forsvare sine interesser. Retten skal utøves fritt og gjelde alle uten unntak.

 

Forbud mot diskriminering

Hos AIT Grafisk bestreber vi å fremme like muligheter og lik behandling når det gjelder ansettelse og yrkesutøvelse. Vi skiller ikke mellom mannlige og kvinnelige arbeidere når det gjelder lønn for arbeid av lik verdi.

 

Forbud mot tvangsarbeid

Hos AIT Grafisk er det forbud mot å ty til tvangs‐ eller pliktarbeid av noe slag.

Bøker er mine venner, mine ledsagerne. De får meg til å le og gråte og finne mening med livet.

CHRISTOPHER PAOLINI
bottom of page